طراحی لوگو آموزشگاه موسیقی هرمس

سفارش دهنده: آقای رضوی / خرداد ۱۳۹۵

طراحی لوگو آموزشگاه موسیقی : هرمس ایزد موسیقی و خالق ساز چنگ از اساطیر یونان باستان بوده که برای طراحی لوگوی هرمس از مشتری اطلاعاتی در قالب بریف پروژه به دست آوریم که لوگو بنابه خواسته ی مشتری و نیازش طراحی شد.

بنیانگذار آموزشگاه موسیقی هرمس مدرس ساز پیانو است. نقش پیانو در زندگی وی بسیار پر رنگ بوده و به خواسته او  برای طراحی لوگو از المان پیانو استفاده شده، لوگوی هرمس به صورت خطی پیوسته به سبک مینیمال طراحی شده.

در طراحی لوگو آموزشگاه موسیقی هرم سیال بودن خطوط لحاظ شده است که حس موسیقی را به مخاطب انتقال میدهد. لوگوتایپ هرمس حس ظرافت و نرمی را به مخاطب انتقال می دهد و در عین حال حس سیال و روان را در ذهن ها ثبت می کند.

  • طراحی لوگو