طراحی لوگو فست‌فود 2000

سفارش دهنده: آقای جاهد تبریزی / اردیبهشت ۱۳۹۶

طراحی لوگو فست‌فود 2000 در واقع متشکل از ۲ بخش لوگوتایپ و پیکتوگرام پدرشان است. لوگو تایپ انگلیسی خوانا و گیرا طراحی شده. پیکتوگرام سیاه و سفید در قالب دایره استفاده شده که در سمت راست لوگو قرار گرفته. رنگ های بکار رفته گرم و حس فست‌فود و غذا را نشان می دهد.

این رنک ها اشتها آور و رنگ سبز استفاده شده در بسته بندی ها حس ارگانیک و طبیعی بودن محصولات را انتقال می دهد. در بسته بندی پیتزا 2000 از لی‌اوت جذاب و رنگ های گرم و نماد پیتزا و برگر استفاده شده است.

  • طراحی لوگو نوشتاری فارسی
  • طراحی لوگو نوشتاری لاتین
  • طراحی جعبه پیتزا