طراحی لوگو میوه آرمان

سفارش دهنده: آقای رضاپور / شهر اردبیل / اسفند ۱۳۹۰

در طراحی لوگو میوه آرمان، از اشکال هندسی مثلث مربع و دایره استفاذه شده.

در این لوگو گلابی با شکل مثلث، پرتقال با شکل دایره و سیب را با شکل مربع نشان داده شده است. رنگ ها در این لوگو نقش مهمی دارد، چون اشکال هندسی با رنگ ها معنی پیدا می‌کنند. میوه ها با رنگ های خود و ترکیب اشکال هندسی لوگو را تشکیل می‌دهند.

  • طراحی لوگوی تصویری
  • طراحی لوگوی نوشتاری
  • طراحی جعبه میوه