طراحی لوگو گالری هنری آی آرت

سفارش دهنده: آقای یوسفی / مرداد ۱۳۹۶

طراحی لوگو گالری هنری آی آرت؛ گالری I ART که کارش فروش محصولات هنری است. برای طراحی لوگو به ما مراجعه کرده. برای طراحی لوگو این گالری  اطلاعات در قالب بریف بدست آوردیم.

در ابتدا برای طراحی از شعار هر فرد یک اثر انگشت و هر اثر هنری یک هنرمند الهام گرفتیم. از ارکان اصلی در طراحی لوگو گالری هنری آی آرت، یعنی اثر انگشت، حرف اول  i  استفاده شده. برای طراحی این لوگو از کادر مربع استفاده شده . در این لوگو اثر انگشت شبیه به ماز طراحی شده که ذور هم پیچیده است.

حرف(i) در لوگو به صورت خطی طراحی شده که ادامه این خط تشکیل دهنده اثر انگشت هنرمند است. که در واقع مفهوم هنر من را به مخاطب انتقال میدهد.

داخل این مربع، مربع کوچکی نیز قرار گرفته که نقطه حرف i  است که به رنگ فیروزه طراحی شده. رنگ فیروزه؛ از  ترکیب آبی و مقدار کمی زرد است. در مقیاس رنگ‌ها بین آبی و سبز قرار می گیرد. بنابراین، آرامش و آسایش خاطر آبی، توازن و بالندگی سبز، و نیز انرژی تعالی بخش زرد را در خود دارد.

رنگ فیروزه ای در معماری سنتی ایرانی به وفور دیده می شود.

  • طراحی لوگوی تصویری